Om os

Adival så dagens lys i år 2000, hvor Ole Christensen oprettede firmaet. Men allerede 20 år tidligere var Ole begyndt at beskæftige sig med genanvendelse af spildprodukter fra fødevareindustrien til foderbrug. Først som selvstændig landmand, og siden som handelsmand.

I årene fra 2000 til nu har Adival været igennem en rivende udvikling, hvor der blev bygget det nuværende domicil i Billund i 2006. Og med de nye haller, fik vi opstillet produktionsanlæg, så de forskellige restprodukter kunne mixes til nye produkter, der kom de danske husdyr til gavn. Adival fik status af Gazelle virksomhed i år 2007 samt år 2008. I 2007 blev Søren Christensen ansat i Adival. Søren er udlært elektriker, og har derfor været et stort aktiv omkring produktionsanlægget i Billund, samt lokale løsninger hos vores leverandører. Med Sørens indtræden i Adival, startede et glidende generationsskift, som er godt i gang i disse år.

I dag leverer vi hos Adival på årsbasis ca. 20.000 ton fodermiddel til landbrugs-sektoren. Denne mængde fordeler sig på forskellige fodermidler fremstillet i Billund, samt produkter der uforarbejdet transporteres direkte til landmændene.

Bæredygtighed er en af grundstenene i vores virksomhed. For os er det vigtigt, at ting kommer på de rette hylder, når de ikke længere kan gøre gavn som først beregnet.

​Derfor bliver vi ved med at nytænke i, hvordan de produkter vi får ind i huset bør anvendes videre. Igennem de seneste 2 år har Adival deltaget i et projekt med Teknologisk Institut omkring larver og insekter som fremtidens proteinkilde. Her bidrager vi med at finde den optimale fodersammensætning, baseret på rest- og spidprodukter. Projektet forventes at blive banebrydende for fremtidens fødevarer, om end det i første omgang er baseret på produktion af proteiner til foderbrug.

​Miljøet tænkes så vidt muligt ind i hverdagen hos Adival. Emballage sorteres og bortskaffes iht. gældende regler. Vores biler er miljøgodkendt euro5, og ved nyanskaffelse optimeres dette. Med udgangspunkt i det, og fokus på forbrug af el, vand og varme, har vi indtil videre opnået Miljø diplom 2 gange i Greenet.​

Firmainfo