Håndtering

Sammen med kunden udvikler Adival den håndteringsløsning, der egner sig bedst til det enkelte produkt. Et godkendt laboratorium analyserer produkternes foderværdi. Værdien af rest- og spildprodukter afhænger af flere faktorer:

  • Produktets foderværdi
  • Håndteringsomkostninger
  • Transport

​Adival investerer i transportudstyret, mens virksomheden selv står for den interne distribution frem til lastning.

​Afhentning af rest- /spildprodukter

Med baggrund i typer af restprodukter, samt hvilke muligheder der er for indsamling og håndtering heraf i den enkelte virksomhed, finder vi i fællesskab den løsning, der tilgodeser hygiejne, effektivitet og pladsmæssige krav bedst muligt.

Plastkar

En populær løsning er vores plastkar, der ved levering er rengjorte og derfor kan placeres direkte i produktionsområdet, hvor spildet opstår.
Efter behov afhenter vi de fyldte kar og ombytter til nye rengjorte.

​Container, Bigbags, Octabiner osv.

Mulighederne er mange, og den endelige løsning for indsamlingen tager altid udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov.
​Efter at varen er ankommet til vores produktionslokaler i Billund, ompakkes, forarbejdes og afemballeres produkterne, således oprindelse, pakning og mængder ikke er synlige.​

Firmainfo